Instalacije u ugostiteljskom objektu

Pozdrav dragi čitatelji, u dosadašnjem pisanju o opremanju objekta uglavnom je bila riječ o planiranju, projektiranju, izradi nacrta i troškovnika, odabiru izvođača radova i isporučioca opreme, o možemo slobodno reći teoretskom dijelu izgradnje objekta.

 

 

 

Moram napomenuti kako je u ranijim tekstovima već pisano, upravo taj dio po meni i najvažniji, a greške napravljene u fazi planiranja često puta su kasnije neispravljive ili bitno povećavaju troškove. Pretpostaviti ćemo da ste taj dio kvalitetno odradili, nadam se da su Vam moji tekstovi pomogli, a u svakom slučaju evo par jako korisnih savjeta o detaljima na koje morate paziti pri samoj izgradnji i izvođenju radova na objektu.

Instalacije vode i kanalizacije

Ovo je jako važan dio u samoj izgradnji objekta. Kvalitetne i dobro pozicionirane dovodne i odvodne vodo instalacije sa pravilno proračunatim presjecima su temelj za pravilno funkcioniranje opreme u eksploatacijskom roku. Kako sam ranije spominjao važnost projektanta pri planiranju i ucrtavanju instalacija, tako je sada važno odabrati kvalitetnu firmu za izvođenje ovog dijela posla. Vodoinstalacije ugostiteljskog objekta bitno se razlikuju od vodoinstalacija u kućanstvu, uredu i ostalim objektima, ne samo po veličini presjeka dovodnih i odvodnih cijevi i pozicija istih, nego i vrste materijala od koje se izvode, načina izvođenja, predviđanja mogućih rezervi, padova, predviđanja sakupljača i filtera masnoće te drugih otpadnih voda i slično. Dovodne cijevi za vodu treba pozicionirati točno na mjestu elementa po skici na projektu, pri tome vodeći računa da iste zajedno sa ventilima i slavinama ne smetaju elementu, njegovim nogama i policama.

U slučaju izvođenja vodovodnih cijevi u središnjim pozicijama kuhinje mora se voditi računa o položaju nogu elemenata termičkog bloka, slobodne visine do poda elementa te voditi računa da dovodne cijevi omogućavaju neometano pomicanje elementa na fleksibilnoj vezi zbog čišćenja. Kada se rade instalacije za šankove najbolje je dovesti cijevi dovoda vode do pozicija na projektu i nakon montaže šanka iste razvoditi kada se šank pozicionira. Jako je važno sa svaki uređaj, bilo da se radi o sudoperu ili nekoj mašini, mora imati svoj ventil za zatvaranje vode.

Bilo bi jako korisno negdje u objektu predvidjeti i interventni ventil koji zatvara vodu za cjelokupni objekt, ili za njegov dio, a kako bi se isti mogao zatvoriti po potrebi. Vrlo važna stavka su i odvodne cijevi, pogotovo odvodi kuhinjskih aparata. Kuhinjski aparati zahtijevaju posebnu izvedbu odvoda, ne samo njihovo pravilno pozicioniranje, nego i povećane presjeke, visine, sakupljače masti, sifone i slično. Kod odvoda sudopera treba voditi računa da se u kuhinjski sudoper ubacuje i dosta ostataka hrane, pa bi i presjek trebao biti min fi 50 mm, a ako je moguće i veći. Visina odvoda za kuhinjske sudopere treba biti na 400 mm od poda (centar odvoda) zbog toga što su ugostiteljska korita dubine 300-350 mm.

Vrlo je važno voditi računa o padovima cijevi u zidovima, postaviti iste sa što je moguće većim padom zbog lakšeg odvođenja nečistoće. Moram napomenuti da bi trebalo stajati u projektu da odvod perilice za tanjure i čaše mora biti obavezno u podu, jer većina profesionalnih perilica nema pumpu za izbacivanje vode. Ovaj podatak zna jako malo projektanata, ali i vodoinstalatera, tako da u mnogim objektima nailazim na odvod na visini 500 mm od poda. U tom slučaju perilicu se mora dići na postolje, a ako to nije moguće dolazi do postavljanja nove cijevi. Ista je stvar i sa ledomatima, odvodima kondenzata rashladnih stolova, uređaja linije za samoposluživanje i slično. Moram napomenuti da malo kuhinja ima pravilno izvedene slivnike i padove na iste.

Ispred perilice, kotla za kuhanje, kiper tave i uopće svakog uređaja gdje dolazi do pranja i povećanog prskanja vode potrebno je predvidjeti slivnu rešetku za odvod plus slivnike za pranje kuhinje. Mastolovci u odvodu su obavezni u većini zemalja EU, ali ja moram priznati da gotovo i nema objekata koji ih kod nas imaju. Mastolovac odvoda ima sakupljački filter koji odvaja masnoću i krupni otpad i koji se povremeno vadi i čisti. Isti je potrebno predvidjeti na kraju odvoda iz objekta.

Elektroinstalacije – žila kucavica svakog objekta

Pravilno izvedene elektroinstalacije u ugostiteljskom objektu zahtijevaju pored točne pozicije i točan presjek kabla, vrstu kabla i način polaganja, pravilno odabran osigurač u razvodnoj tabli, predviđen višak kabela zaštićeno bužirom zbog pomicanja. U većini objekata to nije tako, ili je kabl prekratak pa ga treba produživati,ili je odveden jedan kabel za tri uređaja pa treba razvoditi, a zna se dogoditi i da je kabl i spoj ispod ili iznad sudopera i dostupan prskanju vode. Ponekad zaista imam osjećaj da kada objasnim kako treba uraditi elektroinstalater namjerno uradi po svom, naopako. Valjda se bavi tim poslom 30 godina i smatra da zna više od struke.

Istina je da kod nas prolazi sve, pri prijemu objekta ništa se ne provjerava, samo potpis i radi. Evo par detalja na koje bi trebalo obratiti pažnju prilikom izvođenja elektro instalacije, ne samo zbog prijema objekta nego i zbog samog sebe, kasnijeg lakšeg rada i smanjenja kasnijih troškova dorade.

-Svaki uređaj u kuhinji mora imati zaseban dovodni kabel sa pripadajućom vrijednosti
osigurača u razvodnoj tabli

-Fiksno vezani uređaji moraju imati na razvodnoj tabli sklopku za iskapčanje sa oznakom o kojem se uređaju radi

-Zidne priključke izvoditi na visini 110-120 cm od poda, sa zaštitom min IP 44

-Nikad ne pozicionirati priključak iznad niti ispod sudopera

-Dovodne kabele voditi podom, i podizati zidno iz poda zbog postavljanja polica, ormarića i
ostalih pomoćnih uređaja na zidove zbog naknadnog bušenja rupa za šarafe

-Za polaganje kabela u pod koristiti vrstu kabla za tu vrstu instalacije

-Kod kablova koji izlaze iz poda obavezno raditi izvedbu za zaštitnim bužirom otpornim na
kiseline za čišćenje u kuhinji

-Priključke za kopčanje termičkih uređaja, perilica i ostale pomične opreme izvoditi lisnatim
kabelom zaštićeno bužirom zbog pomicanja pri čišćenju, lisnati kabel je puno fleksibilniji

-Ostaviti uvijek rezervu zbog dopunjavanja opreme naknadno

-Predvidjeti kabele za rasvjetu

-Predvidjeti kablove za komunikaciju, printere te ostale uređaje po projektu

-Predvidjeti kabele za vatrodojavu, alarme itd

-Svi metalni dijelovi kuhinje, uključujući sudopere, nape, viseće ormare, radne stolove,
šankove rashladne i neutro, police, plinska instalacija, moraju biti uzemljeni posebno
kabelom za izjednačavanje potencijala tzv PF uže, min presjeka 6 mm2

-Nije dozvoljeno produživanje kablova, pogotovo kablova koji su podne izvedbe zbog
mogućnosti proboja izolacije spojnog mjesta i pojave strujnog udara uslijed djelovanja
vlage i prskanja vode

-Uvijek nakon završene elektroinstalacije i ukapčanja uređaja, iste testirati, i napraviti atest
elektroinstalacija od nadležne firme.

-Rasvjetu u tehničkom dijelu objekta raditi sa zaštitom od vode i vlage, min IP 54

Gore navedeno je samo mali dio savjeta koje bi trebao svaki izvođač radova znati. Jako je puno različitih primjera instalacija i izvedbi da bi se svi opisali u tekstu, sve je individualno od objekta do objekta. Kvalitetno izvedena instalacija nije bitna samo zbog sigurnosti koja je naravno na prvom mjestu, nego i zbog kasnijeg lakšeg rukovanja, čišćenja i uopće pravilnog rada uređaja. Kada vidite naknadno provedene kablove i kanalice po zidovima, i količinu masnoće nakon godine dana rada jasno Vam je da je pravilan izbor projektanta, nadzora i izvođača radova ustvari jako jeftin i logičan potez.

Instalacije plina

Pored gore navedenih vodo i elektro instalacija u gotovo svakom ugostiteljskom objektu danas postoje i plinske instalacije. Uređaji koji se koriste u gastronomiji rade na dvije vrste plina i to: propan-butan (tečni plin u bocama ili spremnicima) ili zemni plin (prirodni plin). Vrlo je važno znati pri naručivanju opreme koja vrsta plina će biti dostupna u objektu, kako zbog samog odabira opreme tako i načina izvođenja instalacija .Što se tiče opreme većina Europskih isporučioca isporučuje opremu tvornički oprobanu i podešenu za propan-butan plin radnog pritiska 30mbar. Uz uređaj dolaze dizne i set za prebacivanje na prirodni zemni plin koji radi na 20 mbar. I jednu i drugu instalaciju treba izvoditi od crnih željeznih bešavnih cijevi, vareno, bojeno žutom bojom i nadžbukno. Svaki uređaj mora imati svoje fleksibilno pancirno crijevo, sa servisnim ventilom kako bi se svaki mogao pojedinačno iskopčati. Na ulasku u kuhinju,na vidnom mjestu potrebno je postaviti

pokazivač niskog pritiska-manometar kako bi u svakom trenutku mogli provjeriti jeli pritisak instalacije u zadatim normama (30 ili 20 mbar). Pored manometra postaviti i interventni kugl ventil za zatvaranje plina uslijed potrebe ili nakon svakog radnog dana, a koji blokirao protok cjelokupne instalacije. Propisi nalažu da svaka plinska instalacija zahtjeva izvođenje od osobe sa certifikatom, te izdavanje potrebnih atesta za izvođenje plinske instalacije.

Ukoliko se kuhinja kopča na prirodni zemni plin, potrebni su i atesti distributera mreže, u BiH je to firma BH gas, a kako bi pri primopredaji objekta dobili upotrebnu dozvolu. Prilikom izrade plinske instalacije potrebno je na dovodu u objekt predvidjeti i alarme sa dojavom curenja plina te elektro ventil koji prilikom curenja plina i detekcije alarmnog uređaja automatski zatvara plin na izlasku iz spremnika. To je jako mala investicija koja spašava i objekt i živote uslijed pojave curenja. Ukoliko je spremnik propan-butana u prizemlju a kuhinja na nekom od katova objekta, potrebno je raditi instalaciju sa više nivoa pritiska, a kako bismo imali u kuhinji konstantan radni pritisak plina.

Gore navedeno su glavne vrste instalacija koje sadržavaju objekti pripreme hrane. Pored njih je potrebno predvidjeti i pomoćne instalacije, kao internet, telefon, kase i kuhinjske printere, razne komunikacijske kablove pogotovo ako se radi o većim objektima, cijevi kroz podove za rashladne komore, šankomate, pivomate, tehničke plinove, CO2, razne filtrirane vode koje su odvojene od gradske mreže a koriste se za uređaje i opremu. U ovom tekstu je pisano općenito o instalacijama, dotaknuti su samo neki bitni detalji koji se tiču opreme.

Kada budem opisivao dijelove opreme i njihove karakteristike za svaki uređaj posebno, biti će riječ i o instalacionim priključcima koje taj uređaj zahtjeva. Jako je puno različitih načina izvođenja instalacije, proizvođača cijevi, kablova, instalacijskih komponenti i priključaka. Ono što je bitno napomenuti da uvijek treba kupovati komponente sa atestima, certifikatima, kvalitetom dokazanom kroz godine na tržištu. Ako su instalacije u samom startu urađene nekvalitetno, za očekivati je da i kasniji rad uređaja ne bude kako je proizvođač propisao. Da ne govorim o sigurnosnom momentu, na koji se istina bar kod nas najmanje gleda .

U sljedećem tekstu bit će riječi o rasporedu prostorija i završnim građevinskim materijalima za oblaganje zidova i podova nakon položenih instalacija.
Do čitanja!

Slični članci